/i/Bilim

"hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilimin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir".
M.K ATATÜRK
Bilim, gerçeği bilmektir. Admin pecetedekiatmik İçerik Adedi 18,844