/i/Felsefe

filozofiya'ya inananların kafalarını açtıkları uhrevi altincidir.