/i/Bilim

"hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. ilimin ve fennin dışında mürşit aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir".
M.K ATATÜRK

ne bekliyorsun?

inci sözlük bilinmeyene olan sevgidir, cesaretini topla, sevgini paylaş! üye ol